Tiskárna

DTP – OFSETOVÝ TISK – ROTAČNÍ TISK – KNIHAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ
ADRESNÁ I NEADRESNÁ DISTRIBUCE - PERSONIFIKACE

Reklamní agentura a tiskárna pbdesign patří mezi tiskárny s dlouholetou tradicí. Založena byla již v roce 1996, nabízí kvalitní tisk a příznivé ceny tisku. Tiskárna pbdesign se specializuje na ofsetový tisk do formátu B1 a rotační tisk. Základem je nejen tisk, ale také grafické zpracování. Tiskárna pbdesign vlastní také DTP studio. Tiskárna pbdesign graficky zpracovává knihy, letáky, samolepky, tiskopisy, katalogy, obálky, vizitky a další tiskoviny. Tiskárna pbdesign dělá nejen grafické zpracování a tisk, ale také kompletní knihařské zpracování. A v neposlední řadě tiskárna pbdesign umí připravit personifikaci dokumentů, jednotlivé balení, kompletaci obálek, adresnou i neadresnou distribuci. Pro zákazníka tak odpadá komunikace na několika místech a všechny požadované úkony dojedná s jedním obchodmím partnerem za rozumné ceny.

Předtisková příprava

Tiskárna pbdesign disponuje DTP pracovištěm. Grafické studio tiskárny je vybaveno zařízením Apple a grafickými programy firmy Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat). Pracovníci DTP studia se postarají o kompletní přípravu zakázky. Tiskové podklady lze dodat jako tisková .pdf anebo dle domluvy (textové části ve Wordu, OpenOffice či Excelu, obrázky a fotografie v .jpeg, .eps, .tiff). Pokud nejsou podklady v digitální podobě, je možno dodat fotografie, kresby a jiné, které naskenujeme.

Tisk a knihařské zpracování

Tiskárna pbdesign realizuje tisk na ofsetových tiskových strojích: Heidelberg CD 102-5LX,Heidelberg SM 74-4, Man-Roland 500, KBA Rapida 75E a rotačních strojích: Manroland Lithoman IV/1, KBA Compacta 618 K osvitu tiskových desek tiskárna využívá Agfa Palladio, CREO Trendsetter 800. Tiskárna pbdesign v rámci knihařského zpracování je vybavena falcovacím strojem Stahl TH 82, Stahl KH 56 a linkou na vazbu V1 Heidelberg ST 100, Horizon VAC 100, na vazbu V2 Horizon BQ 240. Nabízíme i vazbu V1 s očky. Tiskárna pbdesign má vlastní poloautomat Solarco na kalendářovou vazbu Twin Wire a další zušlechťující technologie tiskovin jako například laminaci, výsek, parciální UV lakování, vrtání, ražbu, výrobu šanonů a další.

Adresná i neadresná distribuce – personifikace – balení

Tiskárna pbdesign zpracovává tiskoviny i dále po jejich vytištění. Jedná se o jednostrannou nebo oboustrannou personifikaci. Balení do všech dostupných typů folií. Naprostá flexibilita v počtu a struktuře vkladů i vzorků, včetně 3D. Svazkování a příprava pro Českou poštu i všechny soukromé operátory v EU. A následné zpracování vrácených zásilek. Adresná i neadresná distribuce. Selekce databází dle cílových skupin, kontrola duplicit, převod příjmení do 5. pádu, sloučení a porovnávání více databází. Samozřejmostí je naprostá ochrana svěřených dat.