Vaše noviny

Inzerce pro Pardubice, Chrudim a okolí

Připravit reklamu, které si zákazník všimne, bude ji vnímat pozitivně a zůstane v jeho podvědomí, je cílem každého obchodníka. V dnešním světě plném reklamy je pro zadavetele čím dál těžší donést zákazníkovi svůj vzkaz.
Dle průzkumu trhu jsou tiskoviny distribuované přímo do schránek jednou
z nejúčinnějších a nejlevnějších reklamních aktivit.

Jedná se o plnobarevné inzertní noviny. Noviny jsou vydávány v nákladu 35 000 ks a jsou distribuovány na Pardubicku, Chrudimsku, Přeloučsku a Hradecku (viz. mapy distribuce) s výjímkou krabicových systémů v panelových výstavbách. Dáváme přednost doručení novin přímo do schránek.
Distribuce je zajištěna do poštovních schránek všech firem i domácností v distribuovaných regionech. Mapy distribučních míst se střídají každé vydání novin. Tím je zajištěno pokrytí v daném regionu.

Náhled aktuálního čísla v PDF:

Noviny-náhled

Důvody proč inzerovat ve VAŠICH NOVINÁCH

  • individuální cenová nabídka
  • grafická úprava či kompletní vytvoření inzerátu ZDARMA
  • vysoká kvalita tisku a novinového papíru
  • distribuce inzertních novin v regionu, kde žádné jiné noviny nejsou
  • inzerát se zároveň s tištěnou podobou ocitá i v elektronické verzi na internetovém vydání inzertních novin na www.vase-noviny.cz
  • mapy distribučních míst inzerce se střídají každé vydání
  • k plošnému inzerátu dle dohody řádkový inzerát ZDARMA


Mapa distribuce

Image 0 -

Image 1 -


Vydavatel:

Pavel Brdička - pbdesign | Okrajová 1368 | 549 01 Nové Město nad Metují | www.pbdesign.cz

Příjem inzerce a obchodní zastoupení:

Flexipartner | OC Grand Pardubice | Michal Čáp | tel.: 602 783 363 | email: m.cap@flexipartner.cz
Jiří Sedlák | tel.: 608 907 475 | e-mail: redakce@vase-noviny.cz